Вещи лица

За разшириване обсега на действие на компанията спомага и възможността за активното участие в екипи на вещи лица към фирмено отделение на Софийски градски съд по оценки за промени на капиталите на предприятията.