Лука Пачиоли е уважавана и утвърдена компания, която може да ви предложи голямо разнообразие от услуги в сферата на независимия финансов одит и професионалното счетоводство

Лука Пачиоли е известна в професионалните среди с безкомпромисност по отношение на качеството на предоставяните от нас услуги.

Ние предлагаме одит и заверка на финансови отчети, due diligence услуги, професионално счетоводно обслужване, съставяне на междинни и годишни финансови отчети, данъчни и бизнес консултации, обучение, семинари и др.