Опит

Компанията има натрупан огромен опит в проекти за извършване на проверки по международни и национални стандарти за счетоводно отчитане в предприятия с холдингови структури, търговски предприятия, такива в областта на международния транспорт,  електрическата енергия, телекомуникациите и строителните работи. Компанията има опит и в предприятия от здравния сектор и текстилния бранш, както и в неправителствени организации с нестопанска цел.

Главният одитор на компанията – Анета Тупавичарова е професионалист с дългогодишна практика. Тя е партньор в PKF International – международна консултантска компания, която предлага пълен набор от одиторски и консултански услуги.

Повече от 10 години тя е лектор и организатор на курсове и семинари по счетоводство, член е на редакционния колектив и е автор в специализирано списание за счетоводство, финанси и данъци.