Документи

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Публикуване на счетоводни отчети

Доклад за прозрачност за 2016 г. (PDF, 528 KB)

Доклад за прозрачност на Анета Борисова Тупавичарова

Доклад за прозрачност за 2013 г. (PDF, 415 KB)

Доклад за прозрачност на Анета Борисова Тупавичарова

Доклад за прозрачност за 2012 г. (PDF, 417 KB)

Доклад за прозрачност на Анета Борисова Тупавичарова

Доклад за прозрачност за 2011 г. (PDF, 100 KB)

Доклад за прозрачност на Анета Борисова Тупавичарова

Доклад за прозрачност за 2010 г. (PDF, 101 KB)

Доклад за прозрачност на Анета Борисова Тупавичарова