За нас

Лука Пачиоли е компания с повече от десет години опит в областта на независимия финансов одит и счетоводство.

Ние сме компанията, която ще ви помогне да намерите разрешение на проблемите, които стоят пред вашия бизнес.

От създаването на компанията ние винаги сме държали на висок професионализъм, лоялност и конфиденциалност по отношение на нашите клиенти.

Високата квалификация на нашия екип ни позволява да предложим прозрачност и високи стандарти.  Нашата цел е да превърнем знанията във финансови изгоди за Вас – нашите клиенти.

Основните услуги, извършвани от Лука Пачиоли са свързани с финансов одит, финансово-счетоводни услуги и бизнес-консултации.

Цялата дейност на дружеството е подчинена на приложимото право.

Спазването на Етичния кодекс на регистрираните одитори в България и Етичния кодекс на Международната федерация на счетоводителите са основни приоритети.

Нашата компания държи на своите клиенти и работи, за да изгради дългосрочно и стабилно партньорство с тях.