Лука Пачиоли с нов адрес

Description

Новият адрес на офиса на Лука Пачиоли е:

София 1612, Бизнес център, ул. Найден Геров № 6, ет. 4, офис 8

Адресът за кореспонденция остава непроменен:

Лука Пачиоли

София 1164, п.к. 34

Адрес

Телефоните ни остават непроменени:

+359 2 954 91 38

+ 359 2 951 69 35

+359 888 37 56 07

Факс:

+359 2 952 57 93

Web:

office@lucapacioli.net